این فروشگاه عضو شبکه آسان خرید میباشدو کلیه دارندگان آسان خرید میتوانند برای خرید طلا 60% نقد و 40% قسطی از طریق آسان خرید پرداخت کنند.

ضمنا جواهرات هم 100% قسطی از طریق آسان خرید میباشد.

 

طراحی سایت توسط پارسیان